Products

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน !!

รับสมัครเด็กฝึกงาน

Optical TurnStiles , Optical People Counter เครื่่องนับคนเข้าออก

เสากันขโมย/ประตูกันขโมย
 
 
Model: RF Gate
 
 
 
ประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติ/ประตูอัตโนมัติ
 
 

  Tripod TurnStiles  ประตูกั้นคน เครื่องกั้นคน สามขา

เครื่องกั้นคนแบบสามขา
Model:TS-SG1A
เครื่องกั้นสามขา
Model:TS-WB1BX
เครื่องกั้นสามขา
Model:TS-MP01BR

Gallery รูปภาพผลงาน การติดตั้งให้กับลูกค้าบางส่วน

ประตูอัตโนมัติ-gallery
เครื่องนับคนเข้าออก People Counter เครื่องกั้นสามขา Tripod Turnstile Auto door ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
     
Flap Barrier เสากันขโมย ประตูกันขโมย แขนกั้นรถอัตโนมัติ Carpark system
ประตูปีกผีเสื้อ/Flap Barrier เสากันขโมย/ประตูกันขโมย แขนกั้นรถอัตโนมัติ/Carpark system

Facebook