การติดตั้ง ไดร์เวอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB <> RS232

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

           
            เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะไม่มี  Port สำหรับเชื่อมต่อ RS232 มาให้ แต่ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องนับคนได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อโดยผ่าน อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แปลงพอร์ต USB เป็นพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232 (USB <> RS232 Converter)  

USB <> RS232 Converter

 

            ก่อนอื่นต้องทำการติดตั้ง Driver สำหรับ   USB <> RS232 Converter ก่อนเพื่อสามารถใช้ร่วมกับ Computer ได้    ในคู่มือ ฉบับนี้ จะอธิบาย การติดตั้ง Driver ใน Windows XP SP2 (สำหรับ Windows Version อื่นๆ มีรูปแบบการติดตั้งที่ใกล้เคียงกัน) โดยใช้ USB <> RS232 Converter ของ   Z-Tek ภายในใช้   Chip   FT232BT เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ


Z-TEK USB<>RS232 Converter

                ภาพการติดตั้ง Driver

 

 

 

 

 

 

   

         ขั้นตอนสำคัญ หลังจาก ติดตั้ง Software เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการ ดูช่องสัญญาณของ COM PORT ว่า อยู่ช่องไหน

 

คลิกขวาที่  My Computer

 

ภาพการดู Comport

 

            ช่อง COM PORT นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการติดตั้ง USB <> RS232 Converter อันใหม่เข้าไป หรือมีการถอด USB <> RS232 Converter ออกจากช่อง USB ของ คอมพิวเตอร์ 

Download Driver FT232

Facebook