ระบบจำหน่ายตั๋ว สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมจำหน่ายตั๋ว Eticket

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ระบบจำหน่ายตั๋ว สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมจำหน่ายตั๋ว Eticket

ระบบ E-ticken

ระบบ E-ticket หรือ ระบบจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ( E-ticket Barrier Management System )

ระบบจำหน่ายตั๋ว ( E-ticket Barrier Management System ) ประกอบด้วย

  • ระบบขายตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ (E-ticketing System) พร้อมการพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติ
  • ระบบสมาชิกและองค์กร หน่วยงาน บริษัทตัวแทน  (Member and Agency Management)
  • ระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมทางเข้า-ออก ( Access Control Integrated System ) ตัวอย่างเช่น แขนกั้นรถอัตโนมัติ ( Boom Barrier ), เครื่องกั้นสามขา ( Turnstiles ), เครื่องกั้นทางแบบ Full Height Turnstile, เครื่องกั้นทางแบบปีกผีเสื้อ ( Flap Barrier ), ฯลฯ

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดระบบ  ( E-ticket Barrier Management System )

  • สามารถกำหนดราคาตั๋วแยกตามประเภทลูกค้า (Price Setting) สมาชิกและองค์กร หน่วยงาน บริษัทตัวแทน  (Member and Agency Management)
  • ระบบสามารถรองรับการสแกนบัตรสมาชิก เพื่อเก็บประวัติการใช้บริการในแต่ละครั้งได้ 

 

-แบบเป็นบัตร  แบบ Key Tag 

card จำหน่ายตั๋ว

-แบบ KeyFob หรือพวงกุญแจ

rfid-keyfob จำหน่ายตั๋ว

-แบบ Wristband Tag  หรือ สายข้อมือ

 

  • สามารถแสดงและรายงานผล (Reporting Module)
  • สามารถพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติจากระบบ แยกตามประเภทลูกค้า พร้อมพิมพ์บาร์โค้ตจากระบบอัตโนมัติ ***ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับ ขอมูลที่พิมพ์ลงตั๋ว ( Ticket ) 

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมทางเข้า-ออก ต่างๆได้  (Access Control Integrated System )

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ต่างๆได้

 

System Network Software

  • ก่อนการติดตั้งระบบ บริษัทมีการสาธิต Software System ให้ลูกค้าก่อนการสั่งซื้อ
  • ภายหลังจากการสั่งซื้อสินค้า มีการปรับปรุ่ง Software ให้มีความเหมาะสบกับ หน่วยงาน ตามการใช้งานของลูกค้า เต็มความสามารถ โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าทางบริษัท มีการสอนการใช้งานระบบ ( trainning ) ให้กับลูกค้าก่อน

 

 

ประตูขายตั๋ว ระบบขายตั๋ว

 

ระบบงานที่ใช้ร่วมกับ E-Ticket 
ระบบ E-Ticket / Feed บัตร / สวนสนุก / พิพิธภัณฑ์

Feature

-สามารถรองรับการอ่านบัตรได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น ID RFID, MI fare, HID, Barcode 1D 2D, QR Code, Magnetic stripe card

-รองรับบัตรที่ได้มาจากจุดจำหน่ายตั๋ว หรือบัตรที่ซื้อผ่าน Mobile App หรือ พิมพ์จาก Website

-สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Bios can แบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า

-ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ Printer slip หรือจอแสดงผลแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  LCD Display หรือ Touch Screenแสดงสถานะต่างๆ ของบัตร หรือ แสดงข้อมูลต่างๆ หรือ ข่าวสารสำหรับ Member หรือ เพื่อเป็นจอโฆษณาของ ผู้สนับสนุนได้ (Sponsor Advertisements)

-สามารถติดตั้งลำโพง เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

-เชื่อมต่อและสั่งงานผ่าน TCP/IP

-มีระบบให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบ Stand-alone และ แบบ  Online

-ระบบสามารถใช้งานร่วมกับตู้ออกบัตร  จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้

 

การประยุกต์ใช้งานระบบ E-Ticket 

-สนามกีฬา Fitness สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

-ห้องสมุด

-พิพิธภัณฑ์

-ท่าเรือ

-นิทรรศการ สถานที่ท่องเที่ยว

ตัวอย่างการติดตั้ง

VDO Turnstile + Topup + Card Feeder

Facebook