ระบบคิว คิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

"ระบบคิว Q Natural" ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ Q Natural ของเรา ให้บริการออกแบบ ระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับจัดเรียงลำดับในการให้บริการแก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง การใช้บริการของลูกค้า และช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าเพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มความทันสมัย ลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงใจผู้รับบริการ อันเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของผู้ให้บริการ

"ระบบคิว Q Natural" เหมาะสำหรับองค์กรใดบ้าง?

ระบบคิว Q Natural เหมาะกับองค์กรใด

ระบบคิว Q Natural ของเราเหมาะกับทุกองค์กร เพราะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น

1. โรงงาน สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการขนส่ง การเข้าออกงาน การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อรับบริการ เพื่อจัดการบริการระบบคิวอย่างเหมาะสม มีลำดับแน่นอน เป็นมืออาชีพในการให้บริการ

2. โรงพยาบาล ในการจัดการระบบคิวเพื่อการตรวจรักษาของผู้รับบริการ โดยมีการใช้บัตรคิวเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยสามารถแยกหมายเลขให้กับผู้รับบริการเร่งด่วนได้ ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนในการฟังการเรียกชื่อ ขณะรอคิว เมื่อมีระบบบัตรคิวช่วยเมื่อทำการเรียกเลขคิว จะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผลลำดับคิว ลดการตกหล่นของผู้รับบริการ

3.ศูนย์ราชการ เพื่อการให้บริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงได้มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการแก่ลูกค้า ลดการยืนรอคิว ต่อคิวเพื่อทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม เปลี่ยนเป็นการออกบัตรคิวตามการให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถจัดหมายเลขของระบบคิวให้สอดคล้องแก่ลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนและปัญหาการกระทบกระทั่งในการดำเนินงาน การเรียกคิวผ่านระบบจะทำให้ลุกค้าได้ทราบว่า คิวของตนอีกนานหรือไม่ สามารถช่วยในการคาดคะเนระยะเวลในการรอ หรืออาจเลือกที่จะไม่รอใช้บริการได้

4.ร้านอาหาร ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ที่มีผู้ใช้บริการเยอะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิวให้กับลูกค้าผู้รับบริการได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคิว ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิว เรียกคิว แยกตามประเภทของการให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ สั่ง (a la carte) แยกได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของลูกค้า ป้องกันปัญหาคิวที่ลูกค้าชื่อเหมือนกันจากระบบเดิม

5.ธนาคาร สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติช่วยในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ระบบคิวอัตโนมัติช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็ว แยกส่วนงานอย่างเป็นระบบ

6.องค์กรอื่นๆ องค์กรอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิว ในองค์กรได้ เนื่องจากระบบบัตรคิวของเราสามารถปรับแต่งยืดหยุ่น ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม และยังมีบริการออกแบบระบบบัตรคิวให้กับองค์กรของท่านอีกด้วย


สิ่งที่จะได้รับเมื่อใช้ระบบคิว Q Natural

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ ระบบคิว Q Natural ของเรา

สำหรับผู้รับบริการ

‚• เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการระหว่างให้การบริการ  เนื่องจากไม่ต้องต่อแถวให้เสียเวลา • เพิ่มความรวดเร็วให้กับการให้บริการด้วยการใช้ระบบคิว และมีการแจกบัตรคิว เพื่อยืนยันลำดับ • ดูมีความน่าเชื่อถือ เป็นระบบตามลำดับคิว แยกตามความสำคัญและหน้าที่ในการให้บริการ

ภาพลักษณ์องค์กร

• คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรก็มีความสำคัญในปัจจุบัน การทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นปัจจัยหลักในการ • ให้บริการดังนั้นการนำระบบคิวเข้าไปช่วยในการให้บริการ ย่อมทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย แสดงถึง • ความเป็นเป็นมืออาชีพในการจัดการระบบการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรในการจัดการ ไม่ต้องยืนรอคิวยาวๆ จนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรอนาน • ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การให้บริการ ยืนเรียกคิวเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบบัตรคิว เรียกอัตโนมัติตามลำดับ • ลดความขัดแย้งเรื่องลำดับคิว การแซงคิวของลูกค้า และการยืนรอคิวแบบเดิมๆ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัด • สามารถให้เครื่องออกบัตรคิว จัดการกับระบบคิว ไม่ต้องใช้บุคลากรในการออกบัตรคิว

เพิ่มยอดขาย

• เพิ่ม Gain Profit ให้กับองค์กรของคุณ ได้ด้วยระบบคิวที่ออกแบบเพื่อองค์กรของคุณด้วยระบบ Q Natural ของเรา ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของคุณ • นอกจากนั้น ระบบคิวของเรายังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ทำให้มีความรวดเร็ว รองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น


ความสามารถพื้นฐานของระบบ Q Natural

• สามารถให้ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการกดคิว รายวัน  รายเดือน รายไตรมาส  และรายปี ที่เข้าใช้บริการได้ • สามารถแจ้งเตือนการรอคิว หรือการเรียกเลขคิวทาง SMS และคาดคะเนเวลาในการรอคิวในบัตรคิวได้ • ความสามารถอื่นๆ เป็นไปตามความต้องการของท่าน

โครงข่ายของระบบคิว Q Natural  

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

  1. เครื่องพิมพ์บัตรคิว( Ticket Dispenser )    มีหน้าที่ออกบัตรคิวมีลักษณะเป็น Touch screen  หรือ ปุ่มกดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ความต้องการ(สามารถออกแบบกราฟฟิกตามความต้องการได้)
  2. ชุดควบคุมส่วนกลาง( Main Controller )  ไว้ควบคุมการทำงานของป้ายแสดงผล แป้นกดเรียกคิว รวมถึงส่งสัญญาณไปชุดเสียงเรียกคิว
  3. แป้นกดเรียกคิว( Key Pad ) มีหน้าที่กดเรียกคิวถัดไปซึ่งพนักงานเป็นคนกดเรียก
  4. ป้ายแสดงผลรวม( Main Display )  จอแสดงผลรวมทั้งหมดอาจจะเป็นจอ LED, TV
  5. ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ( Counter Display ) ป้ายแสดงผลแต่ละช่องบริการแล้วแต่จะ Designซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ
  6. ชุดลำโพง ( Speaker ) ระบบเสียงไว้ในการเรียกคิว

การประยุกต์ใช้งานระบบคิว

การบริการระบบคิว Q Natural เพื่อการชำระเงินตามร้านค้า ช็อป ต่างๆ ที่มีลูกค้าจำนวนมาก ลดการยืนต่อคิวเพื่อใช้บริการ

การจัดการระบบคิว Q Natural ในการแจกบัตรคิว เพื่อแยกตามรูปแบบการให้บริการ เช่นในการบริการของธนาคาร ทั้งฝาก/ถอน ชำระเงิน แยกส่วนของการให้บริการช่องทางต่างกันจึงต้องมีการแยกระบบบัตรคิวให้สอดคล้องกับการให้บริการ

การบริการในส่วนของระบบคิวในโรงพยาบาล หรือ ระบบคิวในคลีนิค สามารถใช้เพื่อลดปัญหาการเรียกชื่อ ที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้รับบริการ ไม่ทราบว่าเป็นตนเอง แต่เมื่อนำระบบบัตรคิวไปใช้ในการให้บริการ จะลดข้อผิดพลาดตรงนี้ไปได้

การใช้ระบบคิว Q Natural ในส่วนงานราชการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของชื่อ หรือการเรียกคิว รวมถึงสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่นสำหรับ หน้าจอแสดงหมายเลขบัตรคิว สามารถแสดงเอกสารที่ต้องการใช้ในส่วนนั้นๆได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการขัดแย้งในเรื่องการแซงคิว และความผิดพลาดในเรื่องระบบคิว

ระบบคิวของเรา สามารถจัดการในส่วนของร้านอาหารได้ ในร้านอาหารที่มีการจองคิว หรือ กำลังมีกระแสความนิยม สามารถเช่าชุดเครื่องระบบคิวไปติดตั้ง เพื่อจัดการเรื่องลำดับคิว ด้วยการระบบบัตรคิว ทั้งเรื่องของจำนวนคน จำนวนคิว และเวลาการรอคิวแบบคาดการณ์ได้ เพื่อลดความขัดแย้ง และเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ลดการใช้การใช้พนักงานจดด้วยมือ การเรียกคิวของระบบมีเสียงที่ดังชัดเจน มีจอแสดง ทำให้ผู้รับบริการไม่พลาดการแจ้งเตือนคิว

ข้อมูลรายละเอียด ที่ ระบบคิว.com

Facebook