Turnstiles ประตูหมุนสามขา ประตูกั้นคน แขนกั้นนับคน แขนกั้นประตูห้องน้ำ แขนกั้น สามขา ประตู BTS Access Control

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ประตูปีกผีเสื้อ Flap Barrier Turnstiles

 • Flap Barrier  Turnstile , Wing Babrrier Turnstile เป็นประตูควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย ลักษณะเดียวกับที่ใช้ใน  รถไฟฟ้า BTS, MRT  สามารถควบคุมให้เข้าออกตามความต้องการได้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเพื่อทำสถิติการเข้าออกได้

ประตูสามขา Tripod Turnstiles

 • ประตูหมุน 3 ขา , ประตูกั้นคน แบบ 3 ขา , Tripod Turnstile สำหรับกั้นทางเข้า-ออก และนับคนเข้าออก เหมาะสำหรับ ห้องสมุด สถานบันเทิง สามารถควบคุมให้เข้าออกตามความต้องการได้  สามารถกำหนดทิศทางเข้าได้ ไม่ว่าเป็นเข้าออก ทิศทางเดียว หรือสองทิศทาง และยัง สามารถติดตั้งระบบนับ เพื่อทำสถิติเข้าออกได้
 •  

   รูปแบบการใช้งาน

 • Turnstile สามารถกำหนดทิศทางการเข้าออกได้ 2 แบบ คือ เข้าออกทางเดียว (ให้เข้า หรือให้ออก อย่างเดียว) หรือเข้าออกได้ทั้งสองทาง
 • สามารถกำหนด รอบในการหมุน เพื่อควบคุมการผ่านครั้งละ 1 คนได้
 • สามารถกำหนดให้ ชุดก้านหมุน ใช้งานในรูปแบบ Free Lock หรือ UnLock ได้
 • ประตูกั้น มีระบบ ล๊อกการทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่ผ่าน ชุดแขนกั้นตามเวลาที่กำหนด Timeout Check
 • ประตูกั้นคน มีระบบปลดล็อกให้สามารถใช้งานยามฉุกเฉิน เวลาไฟฟ้าดับได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอม พิวเตอร์ผ่าน RS232 , Ethernet (TCP/IP) , RS485 สามารถสั่งให้ประตูหมุนทำงานหรือ ไม่ทำงานได้
 • ประตูกั้นคน มีชุดควบคุมการผ่านเข้าออก รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องอ่านบัตร RFID , เครื่องทาบบัตร, ชุดสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Scan สามารถแสดงสัญลักษณ์ สำหรับผ่านหรือไม่ผ่าน
 • ประตูกั้นคน รองรับการใช้งานผ่านเข้าออกได้มากถึง 20-30 คน ต่อนาที
 • ประตูกั้นคน ติดตั้งใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคารได้
 • ประตูกั้นคน สามารถกำหนดสั่งผลิตเงื่อนไข ควบคุม ตามที่ลูกค้าต้องการได้

 

เหมาะสำหรับ ห้างสรรพสินค้า , ห้องน้ำ ,สถานบันเทิง, สถานบริการต่าง ๆ ,อาคารสำนักงาน / โรงงานขนาดใหญ่ / ห้องสมุด

    Optional Turnstile

 • Turnstile สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ควบคุมการเข้าออก Access control  ได้ เช่น

  ระบบ Proximity card
  ระบบอ่านลายนิ้วมือ Finger print scan
  ระบบ Barcode reader
  ระบบ RFID

 • ประตูกั้นคน สามารถเชื่อมต่อกับระบบนับจำนวนคนเข้า-ออกโดยนำค่าการนำคนเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลการนับคนเข้าออกได้ (Optional)
 • ประตูกั้นคน สามารถส่งข้อมูลสถิติการนับเข้าสู่ website ทำให้ดูข้อมูล Online แบบ RealTime ได้ (Optional)

เครื่องกั้นสามขา รองรับ solutions ESD ระบบไฟฟ้าสถิตในโรงงาน

เครื่องกั้นสามขา เครื่องกั้น3ขา  
เครื่องกั้นสามขา

รองรับระบบไฟฟ้าสถิตในโรงงาน

 

 

VDO สาธิต ความเร็วในการอ่านด้วยบัตร ของเครื่องกั้นสามขา

Facebook