ตำแหน่งงาน รับสมัครงาน

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด 

 "จัดจำหน่ายวางระบบ ประตูอัตโนมัติ , ประตูหมุนสามขา  ประตูหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ  ระบบCCTV , FingerScan , Access Control ระบบ Software ,เครื่องนับคน , ระบบบริหาร ลานจอดรถ Carparking" ประตูอัตโมมัติ Autodoor

ต้องการผู้ร่วมงาน และเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้

 ตำแหน่ง Web design ด่วน!!! 

รายละเอียดงาน

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุติปริญญาตรีทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ด้าน Computer Graphic
 • มีความรู้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น อาทิ Adobe Photoshop,HTML,CSS
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website และ SEO โดยใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ CMS อาทิ joomla,drupal,wordpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • ทำงานได้อย่างรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง Graphic design ด่วน!!! 

รายละเอียดงาน

 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านตกแต่ง, ออกแบบและแก้ไขรูปภาพมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ออกแบบพื้นฐาน Adobe อาทิ Illustrator, Photoshop, ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบออกแบบ มีความตั้งใจในการทำงานสูง
 • มีวุฒิภาวะที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทันตามกำหนดเวลา
 • สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ อาทิ brochure, catalog ,Banner และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง sales engineer ด่วน!!! 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

-สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

-วางแผนงาน ไปพบลูกค้า

-นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ

-สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้​

คุณสมบัติเพิ่มเติม :​

 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีความรู้ทางด้าน วิศวะไฟฟ้า
 • มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word,Excel,Internet
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง Sales Representative พนักงานขาย ด่วน!!! 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องออกนอกออฟฟิ

-ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และ รักษาลูกค้ารายเก่า โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลให้

-ติดต่อประสานงานลูกค้าในเรื่อง การขาย โดยส่ง e-mail หรือ Fax เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ

-ประสานงานกับลูกค้าในกระบวนการขาย

-จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสนอราคา เอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ 

-ดูแลลูกค้าจนกระทั่งได้รับสินค้ารวมทั้งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง Project coordinator ด่วน!!! 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ติดต่อประสานงานระหว่างทีมวิศวกร พนักงานขาย และกลุ่มลูกค้า 

-วางแผนการปฏิบัติงานในงานโครงการที่ทีมวิศวกรรับผิดชอบได้

-จัดทำข้อมูล ควบคุม เอกสาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของงานโครงการ ตั้งแต่ รายงานการประชุม จดหมายออก เอกสารประเมินงานโครงการ และจัดทำรายงานความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานโครงการ ติดตามงานให้ส่งมอบได้ตามกำหนด

-สนับสนุนให้งานโครงการประสบความสำเร็จตามแผนงาน

-จัดการประชุม การเดินทาง และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของงานโครงการ

-ติดตาม ประเมินงบประมาณและเงินสดย่อยของโครงการเพื่อรายงาน ต่อฝ่ายบัญชี

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง เลขานุการ 

รายละเอียดงาน

 • ช่วยงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นสัญญาซื้อขาย, สัญญาMAต่างๆ,เอกสารติดต่อ Supplier ต่างประเทศ
 • บันทึกรายงานการประชุมต่างๆ
 • ประสานงานดูแล  ทั้งภายใน และภายนอกองค์การแทนผู้บริหารได้
 • จัดการดูแล เรื่อง Vendor , Supplier , Partner ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำตารางนัดหมายต่างๆ และบันทึกช่วยจำให้ผู้บริหาร
 • ช่วยงานรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายขาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของฝ่ายขาย เพื่อนเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำเอกสารจดหมาย โปรโมชั่นต่างๆส่งให้ลูกค้าเก่า/ใหม่ของบริษัท
 • ช่วยประสานงาน งานของโครงการต่างๆ แทนผู้จัดการฝ่ายขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง Programmer C# / ด่วน 1- 3 อัตรา 

  Qualifications

-Bachelor's degree or higher in Computer Engineering, Computer Science other related fiel

-At least 2 years of work experience in C# 

-Experience in either C#.NET,PHP,My SQL,ASP

-Develop application for web application and windows application.

-Database skills in MS SQL Server or other SQL database

-Experience in UNIX Base OS ,Windows server 2003,linux ubuntu

-Coordinate in user requirement design

-Coordinate in making Integration Test script and performing Integration Test

-Perform any work following the assignment from supervisor

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง Administration Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ด่วน 1- 3 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

-งานรับ-ส่งจดหมาย,Direct Mail , Newsletter ต่างๆ เช่น แค็ตตาล็อก,แผ่นพับงานพิมพ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

-ดูแลติดตามงาน ประสานงานโครงการต่างๆ ของบริษัท

-ติดต่อประสานงานกับหน่าวยงานต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท และลูกค้าของบริษัทฯ

-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทในสื่อ ออนไลน์

-จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ ด้านการขาย,เอกสารภาษีต่างๆ อาทิเช่น วางบิล ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นต้น

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสายงาน

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ

-มีทักษะการประสานงานที่ดี

-มีความกระตือรือร้น และเรียนรู้งานได้เร็ว

-มีความความสามารถในการเจรจาต่อรอง

-ทำงานได้อย่างรอบคอบ

-หากพักอาศัยอยู่ในเขตนนทบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-หากมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง พนักงานขาย/sales/พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 -นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องออกนอกออฟฟิต

-ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และ รักษาลูกค้ารายเก่า โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลให้

-ติดต่อประสานงานลูกค้าในเรื่อง การขาย โดยส่ง e-mail หรือ Fax เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ

-ประสานงานกับลูกค้าในกระบวนการขาย

-จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสนอราคา เอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ 

-ดูแลลูกค้าจนกระทั่งได้รับสินค้ารวมทั้งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

 คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

 -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงาน  1-2 ปี ขึ้นไป  ในด้าน Telesales / Sales

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

-มีความรับผิดชอบ และ กระตือรือร้นในการทำงาน

-มีความตั้งใจในการขาย และ การบริการลูกค้า

-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

-มีความอดทน และ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน  ซ.ท่าอิฐ  ถ.รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ช่างติดตั้ง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า 

2.สำรวจพื้นที่่หน้างาน ก่อนการติดตั้ง ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า

 เงินเดือน ตามความสามารถ

คุณสมบัติ   

1. เพศชายอายุ   27 ปีขึ้นไป

2.มีประสบการณ์ทางด้านช่าง 

3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

4.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ผู้ช่วยช่างติดตั้ง /เด็กฝึกงาน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ร่วมกับช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้ง

 เงินเดือน ตามความสามารถ

คุณสมบัติ   

1. เพศชายอายุ   18 ปีขึ้นไป

2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

4.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  

 ----------------------------------------------------------------------
-มีใบขับขี่ รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีโอที  เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด  ประกันสังคม ชุดฟอร์ม 

-วันหยุดประจำปี

-มีโบนัสประจำปี 

 ----------------------------------------------------------------------

สถานที่ปฏิบัติงาน  -ตำแหน่งช่าง  ถ.ราชพฤกษ์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

                            - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่หน้างานของลูกค้า

 website : www.denontech.com

วิธีการสมัคร   ส่งรายละเอียดด้วยตัวเอง ที่  email : chiranatda@dollysolutions.com

หรือโทร  082-3454031

Facebook