ระบบควบคุมการเข้าออก สำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ระบบควบคุมการเข้าออก สำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
(ESD Static Control Solutions)
 

               การผลิตในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การควบคุมไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ไปตามที่ต้องการ การทดสอบไฟฟ้าสถิตก่อนเข้าพื้นที่เป็นวิธีการปกติสำหรับหน่วยงานทั่วไป แต่ไม่สามารถควบคุมขั้นตอนและพนักงานทุกคนให้ทดสอบได้  100%  

               เพื่อให้กระบวนการควบคุมการเข้าออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากไฟฟ้าสถิต จึงได้มีการทดสอบไฟฟ้าสถิต ที่ทำงานร่วมกับประตู โดยสามารถกำหนดรูปแบบการทดสอบได้ตามที่ต้องการ

               ระบบประกอบด้วยส่วนหลัก คือ เครื่องวัด ESD (ESD Tester) , อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก (ESD Access Control ),โปรแกรมจัดการระบบ (Management Software) , อุปกรณ์ส่วนควบคุมและสั่งงานประตู 

ภาพแสดงหลักการทำงานของระบบควบคุมการเข้าออก สำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต

 

ข้อมูล เครื่องวัด ESD (ESD Tester) 

Feature

 • สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลได้ (Optional )ระบุวันเวลา  พนักงานที่เข้าออก หรือกระทั่งค่าที่ได้จากเครื่อง  ESD Tester
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องทาบบัตร สแกนนิ้ว หรือ Barcode เพื่ออนุญาตเฉพาะบุคคลภายใน และเพื่อรายงานผลใน ESD Software
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการทดสอบได้  เช่น ทดสอบเท้ารวมทั้งสองข้าง หรือแยกซ้ายขวา(Dual footwear)  หรือทดสอบร่วมกับสายข้อมือ (Wrist Strap) 
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการทดสอบเป็นรายบุคคลได้ (ESD Testing Policy)   เช่น  พนักงาน กลุ่มที่  1  ทดสอบเฉพาะ Footwear กลุ่มที่ 2 ทดสอบทั้ง  Footwear และ Wrist Strap
 • สามารถปรับระดับค่าความต้านทานในเงื่อนไขการ ESD Test ได้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องESDTester)
 • มีไฟสถานะแสดงผลการทดสอบได้ว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน
 • สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบลงเวลาเข้างานได้ (Optional ขึ้นอยู่กับESD Software ที่เลือกใช้)
 • สามารถปรับใช้งานได้กับเครื่องกั้นชนิดต่างๆ เช่น  เครื่องกั้นสามขา   , Flap Barrier ,Swing Gate ได้

การประยุกต์ใช้งาน  (Main application field)

 • SMT Production line
 • Clean Room (semiconductor fab)
 • High tech R&D Room
 • Military ESD sensitive areas
 • Explosive processing areas
 • Maintain or calibration areas
 • Pharmacy
 • Bio-chemical and Hospital ESD restraint areas

การประยุกต์ใช้ ESD Tester รวมกับ ประตู้กั้นแบบต่างๆ

​ติดตั้งเครื่อง ESD Tester ไว้ก่อน ประตูกั้น เพื่อจับข้อมูลไฟฟ้าสถิต ขณะที่พนักงานกำลัง แตะบัตรเพื่อผ่านประตู สะดวก ไม่ยุ่งยาก และยังสามารถประยุกต์ใช้ ระบบควบคุมการเข้าออก สำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของคุณ

หน้าจอโปรแกรม

 หน้าจอโปรแกรม

ตัวอย่างการติดตั้งเครื่อง

วีดีโอแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ระบบควบคุมการเข้าออก สำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต

Facebook