ประตูสามขา

เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา,Tripod Turnstile,TS-B880

เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา,Tripod Turnstile,TS-B880

เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา

ประตูสามขา,เครื่องกั้นสามขา,TS-MP03

ประตูสามขา,เครื่องกั้นสามขา,ประตูกั้นสามขา รุ่น:TS-MP03

เครื่องกั้นสามขา ประตูสามขา

ประตูเครื่องกั้นคน แบบสามขา (Tripod Turnstiles) ถูกออกแบบเพื่อสำหรับควบคุม คนเดินเข้าออก ในพื้นที่ต่างๆ โดยมาตรฐาน Turnstiles จะมีแขนกั้น สามารถกั้นให้ความกว้างของช่องทางเดิน เริ่มต้นที่ 520 mm และสามารถ ขยายช่องทางเดินได้มากสุด 600 mm

Tripod Turnstile :TS-B550 เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา,เครื่องกั้นคนสามขา

Tripod Turnstile :TS-B550 เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา,เครื่องกั้นคนสามขา

เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา

เครื่องกั้นสามขา รุ่น: TS-B550

รายละเอียด: เครื่องกั้นสามขา,ประตูหมุนสามขา,เครื่องกั้นคนสามขา

Specifications

Security Biometric Access Control Tripod Turnstile Gate 
New mechanism, solenoid 
Bi-direction 
LED counter 
Customize 

Tripod Turnstile : TS-B440 เครื่องกั้นสามขา,ประตูสามขา,เครื่องกั้นคน

เครื่องกั้นสามขา TS-B440

รายละเอียดสินค้า:เครื่องกั้นสามขารุ่น:TS-B440

       ประตูเครื่องกั้นคน แบบสามขา (Tripod Turnstiles) ถูกออกแบบเพื่อสำหรับควบคุม คนเดินเข้าออก ในพื้นที่ต่างๆ โดยมาตรฐาน Turnstiles จะมีแขนกั้น สามารถกั้นให้ความกว้างของช่องทางเดิน เริ่มต้นที่ 520 mm และสามารถ ขยายช่องทางเดินได้มากสุด 600 mm

Gallery - Turnstile Access Control เครื่องกั้นทางเข้าออก สามขา ทาบบัตร สแกนนิ้ว ปิดเปิดประตู

รูปตัวอย่างการติดตั้งเครื่องกั้นประตูเข้าออก สามขา แบบสแกนนิ้ว และทาบบัตร เข้าออกงาน

 

...

 

Gallery รูปภาพผลงาน การติดตั้งให้กับลูกค้าบางส่วน

ประตูอัตโนมัติ-gallery
เครื่องนับคนเข้าออก People Counter เครื่องกั้นสามขา Tripod Turnstile Auto door ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
     
Flap Barrier เสากันขโมย ประตูกันขโมย แขนกั้นรถอัตโนมัติ Carpark system
ประตูปีกผีเสื้อ/Flap Barrier เสากันขโมย/ประตูกันขโมย แขนกั้นรถอัตโนมัติ/Carpark system

เครื่องกั้นสามขา เครื่องกั้นคน TS-B220

คุณสมบัติ และรายละเอียดของ เครื่องกั้นคน เครื่องกั้นสามขา ประตูสามขา

 TS-B220 

เครื่องกั้นสามขา

         

ประตูสามขา เครื่องกั้นคนแบบสามขา ประตูกั้นคน

คุณสมบัติ และรายละเอียดของ เครื่องกั้นคน ประตูสามขา

 TS-B330 Tripod TurnStile

ประตูสามขา

         

        ประตูสามขา (Tripod Turnstiles) ถูกออกแบบเพื่อสำหรับควบคุม คนเดินเข้าออก ในพื้นที่ต่างๆ โดยมาตรฐาน Turnstiles จะมีแขนกั้น สามารถกั้นให้ความกว้างของช่องทางเดิน เริ่มต้นที่ 520 mm และสามารถ ขยายช่องทางเดินได้มากสุด 600 mm

Facebook

Syndicate content